Vidyasagar Shikshan Sanstha, Ramtek

Vidyasagar Kala Mahavidyalay

Khairi (Bijewada) Tal. Ramtek Dist., Nagpur.